Brankári
Adrián
Franko
Záložníci
Pavol
Škovira
Oliver
Bartoš
Roman
Kroščen
Mário
Šarišský
Darian Matúš
Matz
Jakub
Kladný
Obrancovia
Adrián
Šarišský
Michal
Duľa
Martin
Gabriš
Sebastián
Petrek
Jakub
Jochman
Matúš
Pitoňák
Dalibor
Greš
Útočníci
Kamil
Pecha
Ivan
Čonka
Diana
Tekáčová
Lukáš
Mirga
Dávid
Polhoš
Róbert
Žiga